Linux

Git Notlarım

#Versiyon Kontrolü
git –version

# Git Yardım
git help
git <komut> -h
git help <komut>m
git init -h
git help init

#Kullanıcı Adı-Email Ayarları
#Ayarları Görüntülemek
git config user.name //Kullanıcı adı görüntüle
git config user.email // Mail adresini görüntüle
#Kullanıcı Adı ve Email Ayarlama
git config –global user.name “İsminiz”
git config –global user.email “sizin@mailiniz”
#Default text editörünü ayarlama
git config core.editor //Default text editörünü görüntüle
git config –global core.editor <text editörü>

#Local’de Git reposu oluşturma
git init
#Reponun durumunu öğrenme
git status .
#İçerik eklemek
git add .
git add dosya
#Dosyaya yorum eklemek
git commit -m “Mesajınız”
#Yorum geçmişini okumak
git log

#Localde kurduğumuz repodan remote repoya gönderme
git remote add origin <remote reposu>
git branch -M main
git push -u origin main

#Yeni içerik eklendikten ve commitlendikten sonra remote repoya gönderme
git push origin master //Master veya başka bir branch, branchin ismine göre değişir sizlere kalmış

#Branchleri göstermek ve Branchlerle oynamak
git branch //Branchleri göster
git branch yenibranch //Yeni branch oluştur
git checkout yenibranch //Branch seçmek
git branch –all // Bütün branchleri çekmek için
git diff master yenibranch //Branchler arasındaki farklılıklar
git merge yenibranch //Branchleri birleştirme

git fetch // Remote repoda branchte yapılan değişiklikleri çekmek için
git pull // Remote repodan dosyaları çekmek
git rebase yenibranch // Merge alternatifi olarak branchleri birleştirmek
git rebase -i HEAD-3 // Son 3 commiti birleştirmek

Bir Yorum Yazın