Linux Yazılım

Docker Serisi CLI Giriş-1 (2)

Docker CLI çalışırken çıkarttığım, faydalı olduğunu düşündüğüm notlar.

 

Docker CLI(Command Line Interface)
Docker’ı sudo komutu olmadan çalıştırma:
sudo usermod -aG docker $USER
Versiyon Kontrolü:
docker version
Docker çalışan sistem ile ilgili bilgilerl almak için:
docker info
Docker CLI da çalıştırılabilecek komutları görüntülemek için:
docker
Container yaratma:
docker container run hello-world // Hello World imajından bir konteynır yaratıldı. Docker run ve container run aynı işleve sahip
İmage silme:
docker image rm -f hello-world
Container oluşturma
docker container create //oluşturur
docker container start //başlatır
Bu iki komutun birleşimi: docker container run –name ilkcontainer ozgurozturknet/app1
NOT: Yukarıdaki komut image registry yani DockerHubdan image çekilerek yeni bir container oluşturur ve containera isim verir.
Containerları listelemek:
docker container ls -a
NOT:Sistemde çalışan containerları listelemek isteseydik sadece ls komutunu
kullanabilirdik. Ama çalışan, duran bütün containerları listelemek için -a parametremizi kullanıyoruz.

docker container run -p 80:80 ozgurozturknet/adanzyedocker
Not: -p parametresi hangi portun kullanılacağını belirtir.

Container loglarını kontrol etmek için:

docker container logs <container_id>
Container Çalıştırma ve durdurma:
docker start <container>
docker stop <container>

Container silme:
docker container rm <container_id>
Not: Çalışan bir containerı silemezsiniz hata verir.
Öncelikle docker container stop ile durdurulur ve silinir
ya da docker container rm -f <container_id> ile silebilirsiniz.

Çalışan bir containera bağlanma:
docker container exec -it <container> sh // Bu containerın shelline bağlan
Not: -it komutu interaktif modda bağlan ve terminal aç anlamında..

Bir Yorum Yazın